กรณีลูกค้าสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์

การแจ้งโอนเงินจะต้อง แนบหลักฐานการชำระเงิน เท่านั้นนะครับ โดยท่านสามารถ แจ้งการโอนเงินทางแบบฟอร์มนี้ หรือ

ส่งเลขออเดอร์และ หลักฐานการโอนเงิน มาทาง

กรณีลูกค้าสั่งสินค้าผ่าน ไลน์ / เฟสบุ๊ค / อีเมล

ลูกค้าที่สั่งผ่าน facebook / ไลน์ / อีเมล์ สามารถถ่ายสลิปการโอนเงินและแจ้งชื่อ-ที่อยู่ ในการจัดส่งผ่านช่องทางนั้นๆได้เลยหรือ ส่งเข้ามาทางฟอร์มนี้ได้ โดยรบกวนแจ้งตรงข้อความเพิ่มเติมด้วยว่า สั่งสินค้ามาทางช่องทางใดครับ

** ข้อควรระวัง : กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เป็นหลักฐานจนกว่าท่านจะได้รับสินค้า **