about-us

เกี่ยวกับ Grocerlock.com

เว็บไซต์โกรเซอล็อค (www.grocerlock.com) เริ่มให้บริการในปี 2014 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ซึ่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ อาหารพร้อมทาน, ผลิตภัณฑ์จากนม, ผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก / ใช้แล้วทิ้ง และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถพบได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป

สำหรับการให้บริการนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างถึงที่สุด ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้ผ่านทางการสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์โดยตรง หรือผ่านทางการติดต่ออื่นๆได้ เช่น ไลน์ เฟสบุ้ค อีเมล์ ซึ่งเรามีบริการส่งสินค้าทั่วประเทศ (ตามเงื่อนไข)

นอกจากนี้ เรายังมีบริการค้าส่ง ซึ่งสามารถสั่งสินค้าจำนวนมาก ได้ผ่านการติดต่อพนักงานโดยตรง โดยสามารถต่อรองราคาพิเศษที่ถูกกว่าหน้าเว็บไซต์ของเราได้และเรายังให้บริการจัดหา สินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ทั้งมีหรือไม่มีบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ซึ่งท่านสามารถสอบถามพนักงานในการจัดหาได้

ในปี 2019 บ.โกรเซอล็อค จำกัด ได้ย้าย ที่ทำการ มาที่ อาคารเดียวกันกับ ชัยวิวัฒน์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ( บ. ชัยวิวัฒน์ เอส.พี. จำกัด)

ในปี 2021 www.grocerlock.com ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและบริหารงานโดย ชัยวิวัฒน์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ( บ. ชัยวิวัฒน์ เอส.พี. จำกัด)